Sigillet

Ett viktigt mål för sällskapet är att konsumenter enkelt ska kunna skilja hantverk från industriellt framställda produkter. Vi har därför introducerat Syltnings Sällskapets sigill  som en garanti för hantverk med kvalitet.

Det är bara sällskapets medlemmar som genomfört godkänt kunskapsprov som får använda sigillet på sina produkter. Sigillet garanterar att producenten följer sällskapets kvalitetsregler.

Regler som skall följas är

  • äkta sylt kokas i koppargryta
  • äkta sylt kokas i satser om 3–4 kg
  • I äkta sylt används inte industriellt framställt pektin, citronsyra, konserveringsmedel eller andra tillsatser. Kryddor får användas.
  • äkta sylt produceras av råvaror som bereds av hantverkaren. Den bärande råvaran i äkta sylt kan inte vara en industriellt framställd frukt-, bär- eller grönsakspuré.

Detta bör följas

  • Äkta sylt bör kokas över öppen låga