Historia

Syltningssällskapet är en intresseorganisation som arbetar för att öka kunskapen om syltning och sprida information om hantverkets avgörande betydelse för kvalitén. Det började med kärleken till hantverket och en gemensam treårig utbildning i syltandets konst. Vårt mål är en ökad kunskap om hur man på bästa sätt tar hand om våra frukter och bär, och att förmedla den kvalitet som äkta sylt har.

 

Vi betonar råvarornas kvalitet och den betydelse de har för slutprodukten, speciellt de råvaror som trivs i vårt klimat. Vi arbetar också för en minskad användning av tillsatser som konserveringsmedel, konstgjorda sötningsmedel etc.

Inom sällskapet värnar vi om gamla traditioner samtidigt som vi uppmuntrar till förnyelse. Vi arbetar därför både med upplysning till allmänheten och med en kontinuerlig fortbildning av våra egna medlemmar.

Vi är idag runt 15 syltare som träffas flera gånger varje år för vidareutbildning genom studieresor, diskussion, träning i att koka sockerlag och sockerprodukter, att koka sylt, att koka in eller kandera frukt m.m. Det vill säga: att sylta.

Vår inspiratör och mästare är givetvis Jan Hedh, en hedersmedlem som vid flera tillfällen har varit kursledare för kurser hållna i vår regi. Han har väckt vårt intresse och gett oss en mission – kampen för äkta sylt!

Genom yrkeskunnandet och mötet med kollegor runt om i Sverige, men även utomlands, har vi fått en stolthet och en drivkraft kring vårt hantverk. Det är hantverket som skapar den unika kvaliteten som äkta sylt har. Det är för hantverket och dess resultat – sylten – som vi för kampen mot “äkta snylt”.

Är du intresserad av att veta mer eller av att bli medlem är du välkommen att kontakta oss.