Svenska Syltningssällskapet är en intresseorganisation som arbetar för att öka intresset för syltning och sprida information om hantverkets avgörande betydelse för kvalitén. Målet är en ökad kunskap om hur vi på bästa
sätt tar hand om våra frukter och bär.

Vi betonar råvarornas kvalitet och den betydelse de har
för slutprodukten, speciellt de råvaror som trivs i vårt klimat. Vi arbetar också för en minskad användning av
onödiga tillsatser som konserveringsmedel
och konstgjorda sötningsmedel.

Inom sällskapet värnar vi om gamla
traditioner samtidigt som vi uppmuntrar
till förnyelse. Vi arbetar därför både med
upplysning till allmänheten och med en
kontinuerlig fortbildning av våra egna
medlemmar.

På den här hemsidan finns information
om vår verksamhet, utbildningar,
aktuella nyheter och vår medlems-
förteckning. Följ länkarna till vänster.

Är du intresserad av att veta mer eller
av att bli medlem är du välkommen
att kontakta oss.